POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V PODJETJU AS AN D.O.O.

Spoštovani,

podajamo vam nekaj informacij o tem, kako skrbno in odgovorno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev.

Varovanju vaše zasebnosti in vaših zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen. V zvezi s tem je za nas zelo pomembno, da spoštujemo vse določbe v zvezi z varstvom podatkov in pri obdelavi vaših podatkov ravnamo transparentno. Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte,…

AS AN d.o.o. vodi zbirke podatkov o:
1. zaposlenih;
2. strankah.

Za vse primere zbiranja osebnih podatkov bomo potrebovali vašo privolitev.

Katere podatke obdelujemo?

AS AN d.o.o. je ‘upravljavec’ vaših osebnih podatkov. Zbiramo, hranimo in obdelujemo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo ob izvajanju naše dejavnosti.

Obe navedeni zbirki podatkov vsebujeta naslednje osebne podatke:
– priimek in ime,
– stalno ali začasno prebivališče
– email naslov
– telefonska številka

Zbirka podatkov 1 dodatno vsebuje naslednje osebne podatke:
– EMŠO,
– davčna številka,
– TRR.

Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo:
– v skladu z zakonsko podlago,
– če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,
– na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.
V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o namenu informirali in za privolitev zaprosili.

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

Vaše podatke potrebujemo v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.
Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.
Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjene pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe. Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

Preko platforme Klaviyo pošiljamo relevantno vsebino na elektronske naslove uporabnikov, kateri so nam za to dali izrecno soglasje. 

Uporabnikom, ki so nam dali izrecno soglasje, 1-2x mesečno pošljemo relevatno vsebino preko SMS sporočila.

Kako dolgo vaše osebne podatke hranimo?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani. Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

Komu vaše osebne podatke posredujemo?

Vaših podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Katere so pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ?

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:
• pravico do dostopa,
• pravico do popravka,
• pravico do izbrisa,
• pravico do omejitve obdelave,
• pravico do prenosljivosti podatkov,
• pravico do ugovora obdelavi

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic, o tem obvestite AS AN d.o.o..

Postopek uveljavljanja pravic

Vsa vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na AS AN d.o.o. naslovite v pisni obliki na e-naslov: info@planetzdravja.com

Od družbe AS AN d.o.o. lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

• Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
• Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
• Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali.

Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov.

Zoper družbo AS AN d.o.o. imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da družba AS AN d.o.o. ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

Celotno besedilo Uredbe GDPR (klik)

Besedilo Uredbe GDPR je dostopno na spletnem portalu EUR Lex (klik)

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov
AS AN d.o.o., Celovška cesta 69 c, 1000 Ljubljana, e-mail: info@planetzdravja.com